A library to implement a container similar to Data.Map except it associates values to intervals instead of pure keys
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
Tissevert 9a7048ffd7 Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 år sedan
src/Data Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 år sedan
.gitignore Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 år sedan
CHANGELOG.md Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 år sedan
LICENSE Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 år sedan
RangeMap.cabal Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 år sedan
Setup.hs Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 år sedan