A library to implement a container similar to Data.Map except it associates values to intervals instead of pure keys
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
Tissevert 9a7048ffd7 Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 rok temu
src/Data Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 rok temu
.gitignore Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 rok temu
CHANGELOG.md Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 rok temu
LICENSE Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 rok temu
RangeMap.cabal Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 rok temu
Setup.hs Implement first working version with auto-balancing Search Binary Trees 1 rok temu